Feliksa Kanica 12
11000 Beograd

011 346 19 31
063 444 764
bgplast.doo@gmail.com

Hlebare

Tehnički opis izolacionih struktura transformacije

Termoizolacija je izrađena od poliuretanskog jezgra k=0.597W/m2K gustine 40 kg/m3 i poliesterskim oblogama (Vetroresina) poreklom iz Italije sa Evropskim sertifikatima a prema normama održavanja i prevoza životnih namirnica.

U visokonosivom krovnom, prednjem i bočnom panelu postavljaju se ojačane konstrukcije za montiranje aluminijumskih nosača za smeštaj korpi za hleb ( raspored 4x4 korpe ili 4x5 po zahtevu kupca).

Rafovi za prevoz hleba se prave od aluminijumskih L profila (30x50mm) i aluminijumskih kutija (20x40mm) koji su zavareni TIG postupkom i daju dodatnu čvrstoću rafova.

Na krovnom panelu ugrađuje se krovni ventilator ( kalari Francuska ) sa komandom u kabini vozača a na prednjem i zadnjem termoizolovanom zidu 4 otvora sa rešetkama za prirodnu ventilaciju.

Pod vozila je paneliziran od višeslojnog vodootpornog špera presvučen poliesterskim laminatom sa pojačanjima usled manipulacije utovara robe.

Na desnoj strani vozila celom dužinom ugrađuju se u zavisnosti od kapaciteta komore 4-6 bočnih vrata sa upuštenim inox bravama i šarkama.

Debljina termoizolovanih bočnih stranica 40mm, krova 40mm, poda 18mm.

Od visokokvalitetnog čelika izrađena apsolutno antikorozivno zaštićena polušasija koja vezije nadgradnju za šasiju vozila.

Svi spojevi kompletnih panela ispunjeni su zaptivnom masom Sikaflex 521 UV tako da je kompozit izolacije zatvoren.

Svi ugrađeni elementi su sertifikovani za transport prehrambene robe.

Komora sadrži sledeće dodatne elemente: L i T eloksirane aluminijumske profile, bočne zaštite od podletanja, flat-top blatobrane, aluminijumske police za korpe, krovni ventilator, otvore za prirodno provetravanje, štop gume, reflex table, gabaritna svetla, kupe lampe, držače vrata.

Transport robe se vrši na aluminijumskim policama.


Garancija – termoizolacija

Kompanija BG PLAST obezbeđuje ČETVOROGODIŠNJU GARANCIJU na vozilu sa propisnim održavanjem i pridržavanju normi u transportu robe.